Διαλογή για ζευγάρωμα

1. Σκληρό και μαλακό φτέρωμα.

Οι ορολογίες που κυκλοφορούν είναι πολλές και κάνουν το πράγμα ποιο πολύπλοκο. Σε γενικές γραμμές στα πουλιά πρέπει να ζευγαρώνουμε Hard με Soft και σε κάποιες περιπτώσεις soft με soft. Το ζευγάρωμα hard με hard, σχεδόν ποτέ .
Τα αποτελέσματα σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανεπιθύμητα. Όπως ανωμαλίες στο φτέρωμα (καραφλά η σγουρά σημεία, υπερβολή στην πυκνότητα ή στο μέγεθος των φτερών κτλ Soft-soft).
Στο hard-hard μέχρι και σκελετικές παραμορφώσεις. Ποιο σύνηθες αδύναμα πουλιά με μεγάλο αριθμό θνησιμότητας από το αυγό μέχρι και τους πρώτους μήνες ζωής.
Ορολογία
“Yellow” = “Hard Feather” = “Intensive” = “Non Frosted”=”Red”
(Έντονο χρώμα στα πούπουλα μέχρι και την άκρη τους, πούπουλα καλά δεμένα στο σώμα. Τα πουλιά φαίνονται ποιο αδύνατα.)
“Buff” = “Soft Feather” = “Non Intensive” = “Frosted” = “Apricot”
( τα πουλιά φαίνονται πιο αφράτα ίσος και μεγαλύτερα ή ποιο στρογγυλά. Στα πούπουλα τους το χρώμα γίνεται ποιο ανοιχτό όσο πάει προς την άκρη τους (ή στην περιφέρεια) που ασπρίζει.)
“Gold” = Can be either “Hard Feather” or “Soft Feather”
“Silver” = Can be either “Hard Feather” or “Soft Feather”
Τα πουλιά θα τα χαρακτήριζε καλύτερα ο βαθμός hard ή soft. Δηλαδή υπάρχουν καναρίνια με περισσότερο ή λιγότερο hard ή soft φτέρωμα.

2.Dominant white

Ένα άλλο ζευγάρωμα που πρέπει να αποφεύγετε είναι αυτό του Dominant white
(π.χ άσπρο πουλί που στο φτερό του έχει μια κίτρινη γραμμή)
Αυτά τα πουλιά πρέπει να ζευγαρώνονται με τελείως hard ή με τελείως άσπρα που δεν έχουν ίχνος άλλο χρώμα, και ποτέ μεταξύ τους.

3. Σκουφάτα καναρίνια

Επίσης όχι σκουφάτο με σκουφάτο.

4. Διαφορετικές ράτσες καναρινιών

Καλό θα είναι να αποφεύγετε την μίξη από διαφορετικές ράτσες καναρινιών εκτός και εάν γνωρίζετε και επιθυμείτε τα αποτελέσματα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να φτιάξετε πουλιά που δεν τα θέλει κανένας ή και πουλιά με διάφορα άλλα προβλήματα όπως παραμορφώσεις κτλ.

Γενετική Πρόβλεψη σε συντομία.

Τους Παράγοντες που καθορίζουν τα γενετικά χαρακτηριστικά όπως χρώμα, σκουφί
κτλ των καναρινιών μπορούμε να τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που
επηρεάζονται από το φύλο του καναρινιού και τους θανατηφόρους παράγοντες.

Παρακάτω έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιες λέξεις ως κλειδιά. Ο παράγοντας WS
είναι παράγοντας που επηρεάζετε από το φύλλο όπως το κανελή και το πυρόξανθο
χρώμα, ενώ NS εάν μιλάμε για Θανατηφόρο παράγοντα όπως σκουφάτο, κυρίαρχο
άσπρο, σκληρό (έντονο) φτέρωμα ktl.
Επίσης αναφέρεται καναρίνι – με – χωρίς ή φορέας του παράγοντα. Εάν για
παράδειγμα μιλάμε για τον παράγοντα κανελή:
Το καναρίνι με WS = Με καναρίνι που είναι χρώματος κανελή, έστω και εάν
πρόκειται για ένα μικρό κανελή σημάδι στο φτέρωμα του.
Το καναρίνι χωρίς WS = Καναρίνι που δεν έχει καθόλου κανελή αλλά και δεν
υπάρχει η γενετική πληροφορία κανελή στον οργανισμό του.
Το καναρίνι φορέας WS = Καναρίνι που δεν έχει καθόλου κανελή αλλά έχει των
παράγοντα κανελή στη γενετική πληροφορία του οργανισμού του. Στα θηλυκά
καναρίνια δεν υπάρχουν φορείς WS.

Παράγοντες σχετικοί με το φύλο

Αρσενικό χωρίς WS Χ Θηλυκό με WS
50% Αρσενικά φορέας WS
50% Θηλυκά χωρίς WS

Αρσενικό φορέας WS Χ Θηλυκό χωρίς WS
25% Αρσενικά χωρίς WS
25% Αρσενικά φορέας WS
25% Θηλυκά χωρίς WS
25% Θηλυκά με WS

Αρσενικό φορέας WS Χ Θηλυκό με WS
25% Αρσενικά με WS
25% Αρσενικά φορέας WS
25% Θηλυκά χωρίς WS
25% Θηλυκά με WS

Αρσενικό με WS Χ Θηλυκό με WS
50% Αρσενικά με WS
50% Θηλυκά με WS

Θανατηφόροι παράγοντες

Καναρίνι με NS Χ Καναρινι χωρίς NS
50% Με NS
50% Χωρίς NS

Καναρίνι με NS Χ Καναρινι με NS
50% Με NS
25% Χωρίς NS
25% Με NS παραμορφώσεις ή / και μεγάλη θνησιμότητα

φυσικά μην περιμένετε σε μια γέννα 50% θηλυκά και 50% αρσενικά….